Chính sách bảo mật

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Ohuiwhoo.vn được Ohuiwhoo.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Ohuiwhoo.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Ohuiwhoo.vn bao gồm: Email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Ohuiwhoo.vn cần khách hàng mua hàng online cung cấp bắt buộc khi mua hàng để Ohuiwhoo.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng mua hàng online trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website Ohuiwhoo.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Ohuiwhoo.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
–  Cung cấp các sản phẩm đến khách hàng.
–  Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
–  Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Ohuiwhoo.vn.
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Ohuiwhoo.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

– Ohuiwhoo.vn - Mỹ phẩm Ohui Hàn Quốc.

– Trụ sở chính: Số 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

– Email: helyohuihanquoc@gmail.com

– Hotline: 096.3446.159

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Ohuiwhoo.vn được Ohuiwhoo.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Ohuiwhoo.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu. Trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ 3. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp, tuân thủ theo những chính sách về bảo mật thông tin đã được quy định.

Ohuiwhoo.vn sử dụng giao thức HTTPS Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin khách hàng nhập vào. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, Ohuiwhoo.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Ohuiwhoo.vn.

Ban quản lý Ohuiwhoo.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Các bài viết khác